top of page

Senaste inlägg

Visa alla

Nya komponentkoder för aferesplasma med NaCitrat

Databasen ISBT 128 koder i Sverige har utökats med nya komponentkoder för plasma från aferes med NaCitrat som antikoagulans. Dessa koder publicerades först i Nyhetsbrev 30. Nu kommer en uppdaterad ve

Nya komponentkoder för aferesplasma med ACD-A

Databasen ISBT 128 koder i Sverige har utökats med nya komponentkoder för plasma från aferes med ACD-A som antikoagulans, som kompletterar de koder som publicerats år 2014 i Nyhetsbrev 14: E8002-E8009

Comments


bottom of page