top of page

SBS

Samverkande blodsystem är benämning av en teknisk funktion som möjliggör utbyte av blodgivaruppgifter mellan olika datasystem på blodcentraler i Sverige. Detta innebär att blodgivning kan medges direkt för godkänd blodgivare på valfri blodcentral (tappningsställe) som har denna funktion installerad.

INFORMATION OM SBS

Utbytet sker elektroniskt under säkra former via landstingens egna landsomfattade datanät, Sjunet. Den tekniska lösningen har utarbetats tillsammans med Carelink, konsulter och ledande leverantörer av blodgivarsystem inom Sverige. I stora delar bygger det på återanvändning av befintliga samverkanskomponenter från andra IT-projekt inom vården.

Den tekniska lösningen i form av mjukvarukomponenter ägs och förvaltas av SweBA.

Aktuella blodcentraler som är anslutna till samverkanslösningen och därmed kan ta emot gästgivare finns anslagna här:

Händelserapportering

SBS förvaltning upprätthåller en förteckning på rapporterade händelser som anses påverka systemets tillgänglighet och/eller säkerhet. Händelsens betydelse analyseras och klassas av SBS förvaltning.
Vid konstaterade incidenter skall SweBA där så anses nödvändigt genomföra en händelseanalys för att säkerställa om SBS funktioner och rutiner behöver förändras eller om verksamheten hos blodcentralerna påverkas.

SBS Blodregioner

Se karta över SBS ingående Blodcentraler.

  • Röda - i drift

  • Gula - påbörjat arbete

Se aktuell status för Blodcentraler i Sverige

Viktiga länkar och dokument för arbetsgruppen
bottom of page