top of page

Om oss

Svenska Blodalliansen (Swedish Blood Alliance), SweBA, bildades vid ett konstituerande möte på Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm den 1 september 2004. Alliansen är en ideell förening och juridisk person som skall verka för ett organisatoriskt och driftsmässigt samarbete mellan blodcentralerna i Sverige.

SweBA som medlem i EBA (European Blood Alliance) representerar Sverige och bevakar svenska intressen där vad gäller blodgivning, plasmaförsörjning och regelverk runt blodanvändning. Föreningen skall också medverka till nationell enighet vid representation i internationella organisationer och svara för att information från internationella möten sprids till blodverksamheten i Sverige. SweBA skall bistå i frågor som rör samarbetet inom den europeiska gemenskapen och sprida information rörande detta samarbete. 

Kontakt

Adress

Swedish Blood Alliance
c/o Marja-Kaisa Auvinen
KITM, Akademiska sjukhuset
751 85  Uppsala

Plusgiro

170 54 29-7

Email

För kontakt med SweBA, maila någon i styrelsen.

Organisationsnummer

802420-8335

bottom of page