top of page

ISBT128

ISBT128 är en global standard för identifiering och märkning av medicinska produkter av mänskligt ursprung (som blod, celler, vävnader, mjölk och organprodukter). Standarden har utformats för att säkerställa högsta nivån av noggrannhet, säkerhet och effektivitet för att uppfylla kraven för spårbarhet mellan en donator och mottagare enligt EU-direktiven samt överföring av produktspecifik information mellan verksamheter över världen. ISBT128 kodsystemet används i Sverige sedan 2001.

 

ICCBBA (International Council for Commonality in Blood Banking Automation) är en internationell organisation som förvaltar och utvecklar ISBT 128 Standarden.  

I Sverige finns de internationella och nationella ISBT128 koder i en webbaserad nationell databas. Databasen omfattar både aktuella och tidigare använda komponentkoder för blodkomponenter, hematologiska stamcellskomponenter och vävnader. Via SweBA:s hemsida är databasen tillgänglig för blodcentraler och vävnadsinrättningar som är registrerade hos ICCBBA och som betalar årlig licensavgift för användning av ISBT128.

 

Databasen är förberedd för att varje enskild kod skall kunna laddas ned till den lokala bloddatabasen. För varje blodkomponent anges i förteckningen Svenska koder komponentkod och kodifieringssträng, klartext för komponentklass och modifierare, kärnegenskaper, samt klartext för särskilda egenskaper, information om blodkomponenten, inklusive rekommenderad hållbarhetstid och den klartext som ska skrivas ut på komponentetiketten.


Läs mera om kodsystemet i Handbok för blodverksamhet.

Viktiga länkar och dokument för arbetsgruppen
bottom of page