top of page

Hemovigilans i Sverige (HIS) 

HIS är en nationell hemovigilansgrupp som har mål att utveckla en automatiserad, standardiserad rapportering blodgivarincidenter, komponentavvikelser, laboratorieavvikelser samt felaktiga transfusioner/transfusionsavvikelser. För närvarande rapporteras händelserna i BIS-datasystem. 

 

Det frivilliga svenska hemovigilansarbetet BIS, Blodövervakning i Sverige, har pågått sedan 2002 som en arbetsgrupp under Svensk förening för Transfusionsmedicin. BIS överfördes till SweBA under 2021. 
Sedan många år är BIS medlem av EHN, European Haemovigilance Network.

Viktiga länkar och dokument för arbetsgruppen
bottom of page