top of page

Hemovigilans i Sverige (HIS) 

HIS är en nationell arbetsgrupp för hemovigilans som startades 2023.

Det frivilliga svenska hemovigilansarbetet BIS, Blodövervakning i Sverige, har pågått sedan 2002 som en arbetsgrupp under Svensk förening för Transfusionsmedicin. BIS överfördes till SweBA under 2021

Arbetsgrupp

Fredrik Toss      (sammankallande)

Umeå

Chra Abdulkarim              

Jesper Bengtsson 

Sara Elgquist 

Johannes Karlsson     

Jessica Moreno

Teng Wang   

Västerås

Lund

Göteborg

Örebro

Uppsala

Stockh                   

bottom of page