top of page

Styrelse och medlemsrepresentanter

BlockWave_4x.png

Övriga medlemsrepresentanter

Styrelse

Ordförande

Beatrice Diedrich

Stockholm

Vice ordförande/kassör

Marja-Kaisa Auvinen

Uppsala

Jonas Nordberg
(intern revisor)

Skåne

Aseel Alshamari 

Örebro

Svensk förening för klinisk immunologi och transfusionsmedicin (KITM) representeras av

Fredrik Toss

Umeå

Observatörer har inbjudits från följande myndigheter/organisationer

Läkemedelsverket.png

Läkemedelsverket

Socialstyrelsen.png

Socialstyrelsen

SKR.png

Sveriges kommuner och regioner (SKR)

IVO2.png

Inspektionen för vård och omsorg (IVO)

FHM.png

Folkhälsomyndigheten

FORSVARSMAKTENLOGO.png

Försvarsmakten

bottom of page