top of page

Nationell utbildning

SweBA deltar i aktiviteter runt kursen ”Blodgivningsbefrämjande arbete och samtalsteknik”, som delvis finansieras via medel från Vävnadsrådet, SKR för donationsfrämjande åtgärder inom vårdorganisationen för de som arbetar med blodgivning. Se aktuella kurser på Vävnadsrådets hemsida. Arbetsgruppen planerar även för ytterligare kurser i framtiden.

Viktiga länkar och dokument för arbetsgruppen

Årsberättelse 2021 Utbildning

bottom of page