top of page

Referensgrupper

I referensgruppen för Samverkande BlodSystem (SBS) diskuteras verksamhetsspecifika frågor som rör hanteringen av SBS. Där finns representanter från Referensblodcentralen, läkare samt ett antal representanter från medlemmar i SBS. Gruppen har regelbundna telefonmöten, samt minst ett arbetsmöte per år.

Minnesanteckningar finns publicerade på SweBAs Sharepointsida som är tillgänglig för arbetsgruppens medlemmar. Inloggning kan erhållas från SweBAs styrelse.

Referensgrupp Givarinformation

Gävleborg

Jönköping

Kalmar

Stockholm

Uppsala

Värmland

Västerbotten

Västmanland

Örebro

Dalarna

Östergötland

Unilabs

Växjö

Sofia Westberg

Marlene Homelius, Linnéa Bergemalm

Sofie Johansson

Kristina Nejström (sammankallande), Martin Palmgren, John Hålsten

Anna-Lena Strömbäck

Åsa Larsson

Nils Persson

Malin Markgren

Ove Gefvert, Ann Strandberg

Ann-Kristin Antonsson

Maria Sedell, Marie Trinks

Anders Andersson

Karl-Åke Sundin, Linda Ekelöf

bottom of page