top of page

Referensgrupper

I referensgruppen för Samverkande BlodSystem (SBS) diskuteras verksamhetsspecifika frågor som rör hanteringen av SBS. Där finns representanter från Referensblodcentralen, läkare samt ett antal representanter från medlemmar i SBS. Gruppen har regelbundna telefonmöten, samt minst ett arbetsmöte per år.

Minnesanteckningar finns publicerade på SweBAs Sharepointsida som är tillgänglig för arbetsgruppens medlemmar. Inloggning kan erhållas från SweBAs styrelse.

Referensgrupp Givarinformation

Anna-Lena Strömbäck

Anders Andersson

Kristina Nejström, Martin Palmgren

Åsa Larsson

Malin Markgren

Jennie Sjödin, Marie Trinks

Linnea Nilsson

Sofia Westberg

Ove Gefvert

Ann-Kristin Antonsson

Maja Jämtgård, Marlene Homelius

Karl-Åke Sundin, Linda Ekelöf

Harriet Söderlund

Uppsala, ReferensBlodcentralen

Unilabs

Stockholm, Karolinska, sammankallande

Värmland

Västmanland

Östergötland

Kalmar

Gävleborg

Örebro

Dalarna

Jönköping

Kronoberg

Västerbotten

bottom of page