top of page

PBM

Arbetsgruppen Patient Blood Management (PBM) verkar för att implementera gemensamma nationella indikationer och riktlinjer för blodtransfusioner med syfte att undvika transfusioner givna på felaktiga indikationer. 

Samarbete med övriga nordiska länder finns. En arbetsgrupp bildades 2018 med en representant från Transfusionsmedicin i olika regioner. Arbetsgruppen ger stöd och uppdrag för inventering av blodanvändning. Lokala studier och projekt pågår. Från gruppen har artiklar publicerats i Läkartidningen: Transfusionsstrategi-att ge blod på rätt indikation. Wikman et al Läkartidningen 2020 och ett temanummer om Transfusionsstrategier och blodtransfusioner. Läkartidningen, Mars 2021.

Viktiga länkar och dokument för arbetsgruppen
bottom of page