top of page

EBA

European Blood Alliance (EBA) har som övergripande syfte att bidra till säker blodförsörjning till invånarna i EU's medlemsstater. Detta gör man genom teknisk och professionell support till myndigheter, informationsutbyte mellan Medlemsstaterna och genom att uppmuntra gemensamma aktiviteter och projekt.

EBA ordnar symposier och workshops och utgör en viktig diskussionspartner bl.a. beträffande den långsiktliga tekniska utvecklingen inom blodsäkerhetsområdet.

Arbetsgrupp                                              Representant

Emerging Infectious Diseases (EID)        Jonas Nordberg

Donor Studies Special Interest Group      Maria Kvist

Arbetsgrupp
Skärmklipp.JPG

EBA

European Blood Alliance (EBA) har som övergripande syfte att bidra till säker blodförsörjning till invånarna i EU's medlemsstater. Detta gör man genom teknisk och professionell support till myndigheter, informationsutbyte mellan Medlemsstaterna och genom att uppmuntra gemensamma aktiviteter och projekt.

EBA ordnar symposier och workshops och utgör en viktig diskussionspartner bl.a. beträffande den långsiktiga tekniska utvecklingen inom blodsäkerhetsområdet.

Arbetsgrupp

Emerging Infectious Diseases (EID) Representant: Jonas Nordberg
Donor Studies Special Interest Group Representant: Fredrik Toss
Rare Blood Provision Working Group Representant: Linda Bodecker
Innovation and New Products Working Group Representant: Agneta Wikman
EDQM CPDTS - blodguiden Representant: Jill Storry

bottom of page