top of page

Arbetsgruppens medlemmar

Arbetsgruppen arbetar på mandat från SweBA och svarar för uppdatering och underhåll av databasen för ISBT128 komponentkoder i Sverige, som innehåller komponentkoder enligt svensk tillämpning av blod-ID systemet ISBT128, förteckningar över Komponentklass och modifierare, Kärnegenskaper, Särskilda egenskaper samt Typ av tappning eller donation.

Information om nya koder publiceras på SweBA:s hemsida, och meddelas per e-post till kontaktpersoner för databasen (Nyhetsbrev).

Arbetsgruppen för ISBT128 komponentkoder i Sverige har sedan tidigare bestått av medlemmar som arbetar med blodkomponenter eller med HSC-komponenter. Möten hålls som regel varannan månad, med 1-2 fysiska möten per år.


Minnesanteckningar från arbetsgruppens möten finns publicerade i Sharepoint, se länk nedan.

Ordförande

Stella Larsson

Stockholm, Karolinska

Blod

Harriet Söderlund

Umeå, Norrlands Univ sjh

Anna-Lena 

Strömbäck

Uppsala, Akademiska sjh

Maria Kindahl

Linköping, Univ sjh

Sandra Oscarsson-Garp

Udana Hettiarachchi

Örebro, Univ sjh

Vakant

Göteborg, Sahlgrenska

Sandra Petterson

Kristina Andersson

Lund, Univ sjh

Ben

Folke Knutsson

Uppsala, Akademiska sjh

Cellterapi/hud

Alexandra Karström

Uppsala, Akademiska sjh

Cassandra Edlund

Uppsala, Akademiska sjh

Kristina Wikström

Stockholm, Karolinska

Hjärtklaffar

Mali Sjetne Rosdahl

Lund, Univ sjh

Caterine Concaro

Göteborg, Sahlgrenska

Josefune Van Der Lee

Göteborg, Sahlgrenska

Könsceller

Lars Björndahl

Stockholm, Karolinska

Ulrik Kvist

Stockholm, Karolinska

Kersti Lundin

Göteborg, Sahlgrenska

bottom of page