top of page

Arbetsgruppens medlemmar

Arbetsgruppen arbetar på mandat från SweBA och svarar för uppdatering och underhåll av databasen för ISBT128 komponentkoder i Sverige, som innehåller komponentkoder enligt svensk tillämpning av blod-ID systemet ISBT128, förteckningar över Komponentklass och modifierare, Kärnegenskaper, Särskilda egenskaper samt Typ av tappning eller donation.

Arbetsgruppen för ISBT128 komponentkoder i Sverige har sedan tidigare bestått av medlemmar som arbetar med blodkomponenter eller med HSC-komponenter. Möten hålls som regel varannan månad, med 1-2 fysiska möten per år. 

Minnesanteckningar från arbetsgruppens möten finns publicerade i SweBas Sharepoint.

Information om nya koder för blodkomponenter och HSC-komponenter samordnas via denna grupp och publiceras på SweBA:s hemsida, och meddelas per e-post till kontaktpersoner för databasen (Nyhetsbrev).

För kontaktpersoner gällande följande områden; Ben och senvävnad, Cellterapi, Feces, Kardiovaskulär vävnad, Hud, Könsceller, Organ, Ögonvävnad, se Vävnadsrådets hemsida

Ordförande

Sandra Pettersson

Lund, Region Skåne

Stella Larsson

Stockholm, Karolinska

Blod

Nils Persson

Umeå, Norrlands Univ sjh

Anna-Lena 

Strömbäck

Uppsala, Akademiska sjh

Yuka Valentinson

Linköping, Univ sjh

Udana Hettiarachchi

Örebro, Univ sjh

Emma Gustafsson

NÄL, Västra götalandsregionen

Kristina Andersson

Lund, Region Skåne

Helen Kaipe

Stockholm, Karolinska

HSC

Denise Emas

Stockholm, Karolinska

Ann-Louise Hägg

Umeå, Norrlands Univ sjh

Ewa Christensen Jansson

Uppsala, Akademiska sjh

Christina Sandell

Linköping, Univ sjh

Tina Aronsson

Örebro, Univ sjh

Anna Persson

Göteborg, Sahlgrenska

Annette Malmberg

Lund, Region Skåne

bottom of page