top of page

GeBlod Kommunikation

GeBlod Kommunikation är regionblodcentralernas nätverk för PR och kommunikation. De har i uppdrag att genomföra gemensamma PR och kommunikationsaktiviteter i syfte att främja blodgivningen i Sverige samt mediebevaka och agera kontaktperson för press och olika medier/samarbeten, administrera GeBlods kanaler på webben och i sociala medier samt verka som stöd och bollplank för respektive regions blodcentraler.

Medlemmar

Ingrid Johansson 

Ordförande

Skåne

Malin Joelsson

Örebro

Cecilia Holmström Jutell

Stockholm

Enisa Deumic

Linköping

Madelene Holmgren

Umeå

Ulrika Ljung, Olivia Pernefors

Göteborg

Margaretha Östlund

Uppsala

Viktiga länkar och dokument för arbetsgruppen
bottom of page