top of page

Nya komponentkoder för HSC och T-celler

Databasen ISBT 128 koder i Sverige har utökats med ytterligare komponentkoder för hematopetiska stamceller (HSC) och T-celler. Se mer information i bifogad fil.

Nyhetsbrev 36 Nya komponentkoder för hematopoetiska stamceller och T-celler
.pdf
Download PDF • 19KB

Senaste inlägg

Visa alla

Hemovigilansrapport 2023

Äntligen är den första HiS-rapporten klar. Arbetsgruppen för Hemovigilans i Sverige startades 2023, här kommer länk till deras första årsrapport!

bottom of page