top of page

Nya komponentkoder för aferesplasma med ACD-A

Databasen ISBT 128 koder i Sverige har utökats med nya komponentkoder för plasma från aferes med ACD-A som antikoagulans, som kompletterar de koder som publicerats år 2014 i Nyhetsbrev 14: E8002-E8009 och år 2021 i Nyhetsbrev 34: EA651-EA653.


Se nya komponentkoder för aferesplasma med ACD-A i Nyhetsbrev 40.

Senaste inlägg

Visa alla

Nya komponentkoder för aferesplasma med ACD-A

Databasen ISBT 128 koder i Sverige har utökats med nya komponentkoder för plasma från aferes med ACD-A som antikoagulans (aferesenhet 3), som kompletterar de koder som publicerats 2014 i Nyhetsbrev 14

Comments


bottom of page