top of page

Ingen mer rapportering till BIS fr.o.m januari 2023

BIS, Blodövervakning i Sverige, inrättades av Svensk Förening för Transfusionsmedicin 2002 för att implementera ett hemovigilanssystem med bred inriktning. Arbetet har hittills letts av Arbetsgruppen för hemovigilans, BIS-arbetsgruppen, som består av en läkare med specialistkompetens från varje regionblodcentral.


BIS-arbetsgruppen har under 2021 flyttats från Svensk Förening för Klinisk Immunologi och Transfusionsmedicin (KITM) till Svenska Blodalliansen (Swedish Blood Alliance, SweBA).

På beslut från SweBA kommer BIS-arbetsgruppen avsluta sitt uppdrag för den nationella insamlingen av hemovigilansdata i slutet av 2022. Årsrapport 2022 blir därför den sista årliga rapporten från BIS-arbetsgruppen.

Detta gäller fr.o.m. 1 januari 2023:

  • Inga rapporter från 2023 ska skrivas in i BIS datasystem. Systemet kommer att vara öppet under januari och februari månad för eftersläntrande rapporter från 2022.

  • Fortsättningsvis kommer avvikelser/händelser att hanteras i våra lokala avvikelsesystem och avvikelser/händelser av allvarligare karaktär kommer som vanligt att anmälas vidare till våra myndigheter och plasmauppköpare.

Det nationella hemovigilansarbetet kommer att fortsätta i en ny arbetsgrupp, Hemovigilans i Sverige (HIS). SweBA anser att en nationell hemovigilansgrupp är viktig och bör utvecklas. Målet är en automatiserad, standardiserad rapportering genom ökad användning av befintligt LIS (Prosang) för registrering och datauttag. Lärandekomponenten kan förbättras genom att årsrapporten kompletteras med en tydlig sammanfattning inklusive analys av lämpliga åtgärder.

Mohammad R. Abedi (ordförande), Unilabs Miodrag Palfi, Linköping Jesper Bengtsson, Lund Sofia Frändberg, Göteborg Maria Remes, Umeå Karin Schneider, Uppsala Virginia Strineholm, Örebro och Karlstad


http://www.kitm.se/ingen-mer-rapportering-till-bis-fr-o-m-januari-2023/

Senaste inlägg

Visa alla

Nu finns det länk till lathund hur man använder Sharepoint. Vi har även fått certifikat till sidan, så nu borde den vara säker. Hör av er till marja-kaisa.auvinen (at) akademiska.se , om ni har proble

I och med lansering av den nya hemsidan har SweBA flyttat dokumenterna till Sharepoint. Du behöver inloggning för att komma dit. DU kanske har redan fått det och lite information om Sharepoint. Saknar

22-11-02: Den nya hemsidan är nu publicerad. Det kan bli uppdateringar under närmaste dagarna, så ha tålamod! Om arbetsgrupperna vill uppdatera sina sidor, återkom med önskemål till Marja-Kaisa/Bea el

bottom of page