top of page

SweBA

Svenska Blodalliansen (Swedish Blood Alliance), SweBA, är en ideell förening som verkar för samarbete mellan blodcentralerna i Sverige.

25_Högupplösta_Blodcent ralen_Odenplan_ 20210617.jpg

Nyheter

image009.jpg

Om oss

Föreningens syfte är att verka för en säker och kostnadseffektiv blodförsörjning som bygger på frivillig och obetald blodgivning i Sverige. SweBA vill främja vetenskaplig och evidensbaserad utveckling av blodverksamheten i dialog med berörda myndigheter och huvudmän. Arbetet, förankrat i SweBA-regionerna, bedrivs oftast i arbetsgrupper på uppdrag av föreningen. 

 

Medlemmar i föreningen är blodcentralerna vid universitetssjukhusen i Sverige och Svensk förening för klinisk immunologi och transfusionsmedicin (se KITM.se). Varje medlem väljer, efter förankring i SweBA-region, en representant som företrädare. Föreningens drift finansieras genom medlemsavgift. Som juridisk person kan SweBA bl.a. administrera gemensamma projekt, särskilt IT-projekt där det krävs en systemägare.

bottom of page