top of page

Vanliga frågor

Vad är SweBA?

SweBA är en ideell förening och en juridisk person. Alla sjukvårdsregioner finns representerade i SweBA och har varsin rösträtt. Medlemmarna består av en representant för respektive sjukvårdsregion och utses av den egna regionen. Föreningen har en styrelse med ordförande, sekreterare, tillika vice ordförande och en kassör. Föreningen har två revisorer, varav en professionell.

Varför bildades SweBA?

I Sverige finns ingen överordnad nationell blodorganisation. Regionerna ansvarar för hälso- och sjukvård inklusive blodförsörjning. Efter förberedande diskussioner och kontakter med EBA bildades Svenska Blodalliansen, SweBA september 2004.

Varför en blodallians?

European Blood Alliance, EBA, bildades 1988 på initiativ av Jussi Leikola, Finland, och Pim van Aken, Nederländerna, för att uppnå formell samverkan mellan nationella blodcentralorganisationer inom EU. Syftet var att ha en samlad röst från verksamheten i EU-gemenskapens blodsäkerhetsarbete.

Vilka startade blodalliansen?

Belgien, England, Finland, Frankrike, Irland, Luxemburg, Nederländerna, Portugal och Scotland. I vårt grannland Danmark bildades en särskild organisation, Organisation of Transfusion Centres in Denmark (OTCD) och därmed kunde de upptas som medlem.

Hur förhåller sig SweBA till EBA?

I oktober 2004 blev SweBA invald i EBA. Med medlemskapet i EBA tillkom ett viktigt forum för internationellt samarbete inom blodområdet. Sverige deltar dessutom sedan många år i internationellt blodsäkerhetsarbete i European Directorate for the Quality of Medicines and HealthCare (EDQM), Europarådet, särskilt i arbetet med guidelines och kartläggning.

Vad har SweBA för uppgift?

Som juridisk person kan SweBA administrera gemensamma projekt mellan Blodverksamheter i olika regioner. Exempel på detta är databas för svenska ISBT 128 koder, systemet Samverkande Blodsystem, SBS, Patient Blood Management och nationella statistiken för blodgivning och användning.

Hur arbetar SweBA?

SweBAs arbete sker mest inom olika arbetsgrupper med deltagare från flera olika Blodverksamheter. Minnesanteckningar och övriga dokument finns publicerade på SweBAs Sharepointsida, med inloggning. Inloggningsuppgifter kan erhållas från SweBAs styrelse, se kontaktuppgifter.

bottom of page