top of page

SBS förvaltning

Inom SweBA finns en förvaltningsgrupp som har regelbundna möten.

Förvaltningsgrupp:

Systemförvaltare                                                    SweBA:s styrelse genom SweBA:s ordf.

Systemdriftsansvarig                                              Teknisk förvaltningsledare

Sekreterare                                                             Administratör SBS

Medicinskt ansvar                                                   SBSMed Referensblodcentralen

Representant Ref.grupp Givarinformation              Användarspecialist RefBlc

För Samverkande blodsystem, SBS, har följande roller definierats:

Roll
Beskrivning
Kontaktperson

Systemägare

Informationsansvarig

SweBA genom SweBA:s ordförande.

Verksamhetschef alternativt Ansvarig person enligt Socialstyrelsens definition. Normalt den befattningshavare som skriver under Försäkran.

Regional systemdrift

Teknisk förvaltningsledare

Administratör SBS

SBS-IT

SBSMed

Användarspecialist RefBlc

Driftsansvariga på respektive regionblodcentral.

Samordnar de tekniska konsulter för SBS-funktioner enligt avtal om support och teknisk förvaltning av Samverkanskomponenterna.

Administrerar SBS_HSA-lista, försäkran, dokumentation mm.

Teknisk representant för drift av SBS miljöer

Medicinsk ansvarig läkare för Referensblodcentralen

Motpart vid test och validering av funktioner i blodsystemet för ReferensBlodcentralens räkning

Givarinformation
Användarrepresentanter

Verksamhetsrepresentant från varje blodverksamhet.

Givarinformation Medicinsk ansvarig

Medicinsk ansvarig läkare för givarinformation

Blodsystemleverantör

Leverantör av blodsystem ansluten till SBS.

bottom of page