top of page

SBS förvaltning

För Samverkande blodsystem, SBS, har följande roller definierats:

Roll
Beskrivning
Kontaktperson

Systemägare

Informationsansvarig

SweBA genom SweBA:s ordförande.

Beatrice Diedrich

Verksamhetschef alternativt Ansvarig person enligt Socialstyrelsens definition. Normalt den befattningshavare som skriver under Försäkran.

Regional systemdrift

Användarrepresentanter

Support/Helpdesk

Driftsansvariga på respektive regionblodcentral.

Verksamhetsrepresentant från varje blodverksamhet.

Lokal resurs enligt respektive blodcentrals rutiner. 

Administratör SBS

Administrerar SBS_HSA-lista, försäkran samt behörigheter SweBa/SBS hemsida. SBS-IT: teknisk representant för drift av SBS miljöer

Marianne Sandell

Teknisk förvaltningsledare

Samordnar de tekniska konsulter för SBS-funktioner enligt avtal om support och teknisk förvaltning av Samverkanskomponenterna.

Rickard Svensson

Användarspecialist RefBlc

Motpart vid test och validering av funktioner i blodsystemet för ReferensBlodcentralens räkning

Anna-Lena Strömbäck

Blodsystemleverantör

Leverantör av blodsystem ansluten till SBS.

Inom SweBA finns för detta ändamål en utsedd förvaltningsgrupp som har regelbundna förvaltningsmöten. 

Systemförvaltare

Systemdriftsansvarig

SweBA genom SweBA:s ordförande.

Teknisk förvaltningsledare

Administratör SBS

SBSMed

Medicinsk ledning till Referensblodcentralen

Beatrice Diedrich

Rickard Svensson

Marianne Sandell

Jessica Moreno Salmela

bottom of page