top of page

SBS införandeprocess

Införandeprocessen av SBS-funktioner inom en blodcentral/region bygger på ett antal faser. Dessa är:

  1. Projektinitiering

  2. Datakvalitetsgenomgång

  3. Installationsaktiviteter

  4. Valideringsprocess av installerad funktion

  5. Granskning och driftstart

För samtliga faser finns ett eller flera styrande/rådgivande dokument som beskriver vad, hur och varför detta skall genomföras. Dessa dokument finns i SweBAs dokumenthantering, SharePoint. 
Grundläggande dokumentation finns tillgängliga för alla på INFORMATION OM SBS

Övrig ingående dokumentation krävs inloggning i SharePoint. Ansvarig för införandet kontaktar SweBAs hemsideansvarig med information om vilka som skall ha behörighet.

bottom of page