top of page

Handbok för Blodverksamhet

Arbetsgruppen, med fem huvudförfattare, reviderar texten i Handboken för att det ska finnas en svensk standard för blodverksamhet. Handboken vill stödja samsyn och harmonisering av rutiner i Sverige så att blodgivare och blodmottagare hanteras med samma höga kvalitet och säkerhet i hela landet.

Arbetsgruppens medlemmar 

Maria Kvist

Blodgivning, medicinsk redaktör

Stockholm

Hanna-Stina Martinsson Ahlzén

Blodkomponenter

Stockholm

Agneta Wikman

Klinisk anvädning av blodkomponenter

Stockholm

Viktiga länkar och dokument för arbetsgruppen
bottom of page