top of page

Nationell statistik

Arbetsgruppen för statistik arbetar med insamling, sammanställning och rapportskrivning av den Nationella statistiken på uppdrag av IT-utskottet, SweBA. Uppgifterna används t.ex. för nationell och internationell rapportering och benchmarking.

Medlemmar

Marja-Kaisa Auvinen

Sammankallande

Annica Eriksson

Jonas Nordberg

Malin Markgren

Maria Remes

Beatrice Diedrich

Uppsala 

Örebro

Lund

Västerås

Umeå

Stockholm

bottom of page