top of page

Sökes: BMA och läkare som vill bli medförfattare till Handbok för blodverksamhet

Handbok för blodverksamhet behöver två nya medlemmar i författargruppen ”Stöd och krav”.

Gruppen ansvarar för avsnitten ”Stöd och krav”, ”Arkiveringstider”, ”Definitioner och förkortningar” och ”God sed”. Intentionen är att hjälpa blodcentralerna att förstå vilka myndighetskrav som finns på verksamheterna. Häromåret reviderade gruppen avsnittet Arkiveringstider. Det kommande året planerar vi att se över avsnitten God Sed och Stöd och krav. Gruppen har teamsmöten c:a en timma varannan vecka, där vi hjälps åt med att föra arbetet framåt.

Det är en fördel om de olika yrkeskategorier som arbetar inom blodcentralsverksamheterna finns representerade i gruppen. Därför vill vi gärna få förstärkning av en BMA och en läkare, som är specialist i transfusionsmedicin. För tillfället har gruppen representanter från Kalmar, Uppsala och Halland. Nya medlemmar får gärna arbeta i andra delar av landet.

Som medförfattare behöver man inte vara expert på lagar och förordningar, men man behöver tycka att det är intressant att försöka förstå dem, och att det är roligt att förklara dem för andra. Det är en fördel att ha arbetat med kvalitetsarbete.

Är du intresserad? Kontakta Maria.Held@RegionHalland.se

Senaste inlägg

Visa alla
bottom of page