top of page

Nya komponentkoder för aferesplasma med ACD-A

Uppdaterat: 9 mars 2022

Databasen ISBT 128 koder i Sverige har utökats med nya komponentkoder för plasma från aferes med ACD-A som antikoagulans (aferesenhet 3), som kompletterar de koder som publicerats 2014 i Nyhetsbrev 14: E8002-E8009. Tillägg har gjorts även av koder för plasma med ACD-A som frysts in inom 6 timmar.

Nyhetsbrev 34 Komponentkoder för aferesplasma med ACD-A
.pdf
Ladda ner PDF • 21KB

Senaste inlägg

Visa alla

Nya komponentkoder för aferesplasma med ACD-A

Databasen ISBT 128 koder i Sverige har utökats med nya komponentkoder för plasma från aferes med ACD-A som antikoagulans, som kompletterar de koder som publicerats år 2014 i Nyhetsbrev 14: E8002-E8009

Commentaires


bottom of page