top of page

Nya koder för T-celler

Koddatabasen har uppdaterats med koder för CD45RA depleterade T-celler och CAR-T-celler

Nyhetsbrev 38 Nya komponentkoder för T-celler
.pdf
Download PDF • 19KB

Senaste inlägg

Visa alla

BIS, Blodövervakning i Sverige, inrättades av Svensk Förening för Transfusionsmedicin 2002 för att implementera ett hemovigilanssystem med bred inriktning. Arbetet har hittills letts av Arbetsgruppen

bottom of page