top of page

Nya koder för T-celler

Koddatabasen har uppdaterats med koder för CD45RA depleterade T-celler och CAR-T-celler

Nyhetsbrev 38 Nya komponentkoder för T-celler
.pdf
Download PDF • 19KB

Senaste inlägg

Visa alla

Nya komponentkoder för aferesplasma med ACD-A

Databasen ISBT 128 koder i Sverige har utökats med nya komponentkoder för plasma från aferes med ACD-A som antikoagulans, som kompletterar de koder som publicerats år 2014 i Nyhetsbrev 14: E8002-E8009

Commentaires


bottom of page