top of page

Mötesprotokoll SweBA Feb 2024

Senaste inlägg

Visa alla

Nya komponentkoder för aferesplasma med ACD-A

Databasen ISBT 128 koder i Sverige har utökats med nya komponentkoder för plasma från aferes med ACD-A som antikoagulans, som kompletterar de koder som publicerats år 2014 i Nyhetsbrev 14: E8002-E8009

Hemovigilansrapport 2023

Äntligen är den första HiS-rapporten klar. Arbetsgruppen för Hemovigilans i Sverige startades 2023, här kommer länk till deras första årsrapport!

Comments


bottom of page