top of page

Mötesprotokoll hittar du här

Behöver du tillgång till SweBAs stadgar eller protokoll? Här finns dem: https://www.sweba.se/om-oss

Senaste inlägg

Visa alla

Nya komponentkoder för aferesplasma med ACD-A

Databasen ISBT 128 koder i Sverige har utökats med nya komponentkoder för plasma från aferes med ACD-A som antikoagulans, som kompletterar de koder som publicerats år 2014 i Nyhetsbrev 14: E8002-E8009

Commentaires


bottom of page