top of page

Lämna synpunkter om skrivelse

Remiss om ett nytt område i Handboken, Klinisk användning av blod "Behandling vid stor blödning" som riktat till läkare och BMA inom Transfusionsmedicin.

Senaste inlägg

Visa alla

Hemovigilansrapport 2023

Äntligen är den första HiS-rapporten klar. Arbetsgruppen för Hemovigilans i Sverige startades 2023, här kommer länk till deras första årsrapport!

bottom of page