top of page

Den nya hemsidan

SweBAs hemsida (sweba.se) har fått nytt utseende. Dokument för medlemmar i arbetsgrupperna finns i Sharepoint (https://swebasweden.sharepoint.com/sites/Dokument).

Sammankallande i arbetsgrupper får behörighet att spara/ladda upp dokument i Sharepoint.

Medlemmarna i arbetsgrupper får läsbehörighet (guest)

Allmänheten kan läsa dokument genom att arbetsgruppen publicerar information på sin hemsida och skapar länk till särskilt dokument.

Senaste inlägg

Visa alla
bottom of page