top of page

Den nya hemsidan

SweBAs hemsida (sweba.se) har fått nytt utseende. Dokument för medlemmar i arbetsgrupperna finns i Sharepoint (https://swebasweden.sharepoint.com/sites/Dokument).

Sammankallande i arbetsgrupper får behörighet att spara/ladda upp dokument i Sharepoint.

Medlemmarna i arbetsgrupper får läsbehörighet (guest)

Allmänheten kan läsa dokument genom att arbetsgruppen publicerar information på sin hemsida och skapar länk till särskilt dokument.

Senaste inlägg

Visa alla

BIS, Blodövervakning i Sverige, inrättades av Svensk Förening för Transfusionsmedicin 2002 för att implementera ett hemovigilanssystem med bred inriktning. Arbetet har hittills letts av Arbetsgruppen

Nu finns det länk till lathund hur man använder Sharepoint. Vi har även fått certifikat till sidan, så nu borde den vara säker. Hör av er till marja-kaisa.auvinen (at) akademiska.se , om ni har proble

I och med lansering av den nya hemsidan har SweBA flyttat dokumenterna till Sharepoint. Du behöver inloggning för att komma dit. DU kanske har redan fått det och lite information om Sharepoint. Saknar

bottom of page