top of page

Den nya hemsidan

SweBAs hemsida (sweba.se) har fått nytt utseende. Dokument för medlemmar i arbetsgrupperna finns i Sharepoint (https://swebasweden.sharepoint.com/sites/Dokument).

Sammankallande i arbetsgrupper får behörighet att spara/ladda upp dokument i Sharepoint.

Medlemmarna i arbetsgrupper får läsbehörighet (guest)

Allmänheten kan läsa dokument genom att arbetsgruppen publicerar information på sin hemsida och skapar länk till särskilt dokument.

Senaste inlägg

Visa alla

Nya komponentkoder för aferesplasma med ACD-A

Databasen ISBT 128 koder i Sverige har utökats med nya komponentkoder för plasma från aferes med ACD-A som antikoagulans, som kompletterar de koder som publicerats år 2014 i Nyhetsbrev 14: E8002-E8009

Comments


bottom of page