Webbokning-se IT-utskottet

Fr o m 2019 kommer arbetsgruppen att ingå i IT-utskottet, då ordförande Pernilla Karlefors slutat. Frågor om webbokning handläggs tills vidare av Ove Gefvert i IT-utskottet.

Tidigt under 2013 startade arbetet med att göra det möjligt för blodgivare att boka, omboka eller avboka tid för blodgivning över nätet i samarbete mellan Mina Vårdkontakter (MVK) och ProSang. Ett pilotprojekt med blodverksamheten och MVK i Örebro och i Gävleborg startade under 2014. En checklista har tagits fram och en arbetsgrupp inom SweBA har tillskapats för att stödja breddinförande och gemensamma projekt för utveckling av funktionen. Under 2014 har Stockholm också startat införandet av webboking och Dalarna och Västmanland börjat sina förberedelser. Arbetsgruppen arbetar med telefonmöten och kommer att ha arbetsmöten vid behov, särskilt för att diskutera utvecklingsfrågor. I arbetsgruppen ingår representanter för ProSang, MVK och Databyrån. Gruppens sammansättning kommer att växla över tid allt eftersom breddinförandet pågår. År 2016 ändrades namnet Mina vårdkontakter till 1177 Vårdguiden.
År 2017 är följande regioner/län igång med webbokning: Dalarna, Gävleborg, Halland, Stockholm (delvis), Uppsala, Västmanland och Örebro.
 

Deltagare uppdelade på TM (Transfusionsmedicin) och 1177 Vårdguiden:

CSAM: Cia Cedervall

Blekinge: Åsa Gyberg Karlsson TM

Dalarna: Ann-Kristin Antonsson TM,  Johan Grindén 1177, Karin Kornborg Eklund 1177 och Mats Lundkvist 1177 Dalarna

Gävleborg: Sofia Westbergh TM och Carina Jäderberg 1177

Halland: Kerstin Andersson TM och Ulrika Åkesson 1177

Jönköping: Agneta Levin 1177, Maja Vorkapic TM

Stockholm: Ingrid Engström TM, Kristina Nejström TM

Unilabs: Birgitta Birkestam TM och Christina Lundell TM

Uppsala: Sara Svenberg TM och Christina Hermans 1177

Värmland: Åsa Larsson TM

Västmanland: Gitte Johansson TM, Victoria Knudsen 1177 och Åsa Häggblad 1177

Örebro: Maria Bülow 1177, Ove Gefvert TM och Pernilla Karlefors (ordförande)

 

 

 

 

 

 

Sidan uppdaterad 2019-03-12 13:49