Om oss

Svenska Blodalliansen (Swedish Blood Alliance), SweBA, bildades vid ett konstituerande möte på Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm den 1 september 2004. Alliansen är en ideell förening och skall verka för ett organisatoriskt och driftsmässigt samarbete mellan blodcentralerna i Sverige .

Föreningen blev invald i EBA (European Blood Alliance) i oktober 2004 och skall inom EBA representera och bevaka svenska intressen. Föreningen skall också medverka till nationell enighet vid representation i internationella organisationer och svara för att information från internationella möten sprids till blodverksamheten i Sverige. SweBA skall bistå i frågor som rör samarbetet inom den europeiska gemenskapen och sprida information rörande detta samarbete.

SweBA förvaltar gemensamma nationella blodprojekt såsom samverkande blodsystemlösning och ISBT128 kodsystemet.

Sidan uppdaterad 2013-03-04 14:09