Nyheter

0 Comment(s)

Enligt rekommendation från SweBAs arbetsgrupp Datautskottet bör termen ”leukocytreducerad” användas istället för ”leukocytbefriad”, för att överenstämma med terminologin i Handbok för Blodcentraler.

Ändring har gjorts i nationella databasen den första veckan i januari 2016, vilket innebär att den nya termen kommer med vid nedladdning i fortsättningen.

Kontaktpersonernas för de olika blodcentralerna ombeds att se till att samma ändring görs i det lokala bloddatasystemet.

 

0 Comment(s)

Arbetsgruppen för EHD presenterade en del av sitt arbete på Linköpingsdagarna i form av en poster - se bifogad fil. Den nya funktionen att ta ut statistik lyftes fram. Den ger en möjlighet att se hur avvikande svar fördelar sig över frågeområden. Sådan information är viktig i förbättringsarbete i blodverksamheten. Instruktionen för att ta ut information är redan publicerad på denna hemsida och återfinns i Dokumentmappen för arbetsgruppen EHD.

0 Comment(s)

Svar på remiss från Socialstyrelsen

SweBA har svarat jakande på en remiss avseende förslag om ändring av Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2009:28) om blodverksamhet.
Föreslagen ändring innebär att de som bedriver blodverksamhet kommer att kunna ersätta kriterierna för tillfällig avstängning av givare med NAT-testning under förutsättning att resultatet är negativt, i de fall en potentiell givare har vistats i ett område där det förekommer överföring av West Nile-virus till människa.
Den föreslagna formuleringen tvingar inte blodverksamheterna att använda NAT som testmetod. 

0 Comment(s)

Blodregistret

Nu finns information om arbetet med kvalitetsregistret "Blod från givare till patient" i Dokument/Blodregistret. Där finns också anteckningar från vår work-shop 11 mars i år och den uppdaterade profilbeskrivning som lämnats in.

Sidor

Sidan uppdaterad