Nyheter

0 Comment(s)

Arbetsgruppen för statistik som gör karläggningen av "Blodförsörjningen i Sverige, omfattning kvalitet och säkerhet" har nu på begäran av Transfusionsföreningen övertagits av SweBA. Beskrivning av erbetsgruppen finns under Andra arbetsgrupper. Uppdrag, mötesanteckningar, insamlingsformulär etc. kommer att publiceras i arbetsgruppens mapp under fliken Dokument. Ett möte med uppgiftslämnarna ska hållas den 15 februari. Inbjudan med bilagor går ut till alla de enskilda deltagarna, samtidigt som det går att finna i arbetsgruppens mapp.

0 Comment(s)

Uppdaterad hemsida

Hemsidan har uppdaterats med information avseende ny representant i SweBA för svensk förening för klinisk immunologi och transfusionsmedicin.

Andra nyheter är att arbetsgruppen Datautskottet har bytt namn till IT-utskottet, arbetsgruppen BKS bytt namn till GeBlod kommunikation och att en ny arbetsgrupp, Patient Blood Management (PBM) har tillkommit.

 

0 Comment(s)

Den 7-8 februari 2017 ordnade EBA en work-shop om plasmaferes i Amsterdam. Den hölls i Sanquins lokaler. Svensk representant för SweBAs räkning var Per-Olof Forsberg. Hans reserapport till SweBAs årsmöte 2017 och hans presentation av plasmaferes i Värmland i samband med en workshop 2105 finns nu att läsa under fliken Dokument och i mappen Enkäter/remisser/rapporter. Per-Olof svara gärna på frågor.

0 Comment(s)

Under 2016 diskuterade SweBA vilka rutiner som fanns hos blodverksamheterna och regionblodcentralerna för att möta kriser och katastrofer. Det saknades en övergripande bild av kunskapsläget och SweBA gjorde därför en enkät hösten 2016. Sammanställningen diskuterades på årsmötet 2017. Enkäten, sammanställningen av alla data och en sammanfattning samt en lärorik rapport från NÄL finns i mappen Enkäten/remisser/rapporter. Stryelsen tar gärna emot synpunkter. 

Sidor

Sidan uppdaterad