Nyheter

0 Comment(s)

Blodverksamheten 2017

Nu är rapporten "Blodverksamheten i Sverige 2017 - omfattning, kvalitet och säkerhet" klar! Den publiceras på KITM.se och den

finns nu även här på SweBAs hemsida, för närvarande högst upp i dokumentmappen. Den återfinns under fliken Enkäter/remisser/rapporter.

Frågor och kommentarer välkomnas!

Några punkter ur sammanfattningen:

Under en 6-årsperiod har

• antalet aktiva givare sjunkit samtidigt som andelen kvinnliga givare ökat. Från och med 2017 kan

0 Comment(s)

Blodförsörjningen 2017

Nu finns insamlingsformuläret och dokument till stöd i arbetet i Statistikgruppens mapp. Alla som är uppgiftslämnare har därutöver fått materialet per mail. Förhoppningsvis kan årsrapporten för 2017 föreligga i samband med KITM's årsmöte i Göteborg i slutet av maj i år.

Sidor

Sidan uppdaterad