Nyheter

0 Comment(s)

Handbok för blodverksamhet 2.0 har nu uppdaterats. Publiceringsdatum finns nu för alla områden samt för de tabeller som har egna genvägar. En ändringslogg finns nu tillgänglig via vänstermarginalen. Vid uppdateringar av texten i områden anges datum och via en länk kommer man till relevant plats i Ändringsloggen. I dokumentet Utformning av text i Handboken, som nu publicerats, beskrivs arbetet.  

0 Comment(s)

Databasen ISBT 128 koder i Sverige har utökats med nya koder för poolade trombocyter förvarade i suspensionsmedium PAS-C (InterSol) avsedda för framställning av  s k ”dubbeldostrombocyter” som patogereduceras och därefter delas upp i två transfusionsdoser.

Dessa koder är ett komplement till de koder som skapats tidigare för trombocyter framställda från poolade lättcellskoncentrat förvarade i PAS-C, se Nyhetsbrev 16.

 

 

Sidor

Sidan uppdaterad