Nyheter

0 Comment(s)

Nu lanserar vi en prenumerationsfunktion på ändringsloggen till Handbok för blodverksamhet.
Klicka på knappen på Ändringsloggens sida https://transfusion.se/andringslogg/ så kommer du till prenumerationssidan för att anmäla din mailadress. Du får ett automatiskt mail samma dag som någon ändring är gjord inom något av Handbokens områden.

 

0 Comment(s)

World Marrow association (WMDA) har i samarbete med International Commonality in Blood Bank Automation (ICCBBA) utveckat ett globalt register för identifiering av donatorer, för att förbättra spårbarhet och minska risken för förväxling. Fr om 2020-12-15 ska alla stamcellsdonatorer i register märkas med en kod för att säkerställa identiteten globalt.

0 Comment(s)

Den 18 januari startade statistikinsamlingen för år 2020. Insamlingsperioden hoppas vara avslutad 26 februari och rapporten klar för publicering den 24 april. Statistikgruppen vill genomföra en bench-marking före publiceringen - men det hänger på att det inte blir någon stor försening i inlämningen.  Insamlingsformulär, mallar, följebrev och förteckningen över uppgiftlämnare finns nu i arbetsgruppens mapp under Dokument.

0 Comment(s)

Jill Storry och medförfattare välkomnar nu synpunkter på den text som ska ersätta avsnitten Blodgruppering, Erytrocytantikroppsidentifiering och Förenlighetsprövning inom området Immunhematologi. Det är två pdf-filer som finns  att läsa och spara ner från www.SweBA.se – se Dokument/Arbetsgrupper/Handbok/Immunhematologi.

Synpunkter lämnas till Jill.Storry@skane.se senast fredagen den 24 oktober.

 

Sidor

Sidan uppdaterad