Nyheter

0 Comment(s)

Gruppen ansvarar för avsnitten ”Stöd och krav”, ”Arkiveringstider”, ”Definitioner och förkortningar” och ”God sed”. Intentionen är att hjälpa blodcentralerna att förstå vilka myndighetskrav som finns på verksamheterna. Gruppen har det senaste året arbetat med att anpassa handboksavsnitten efter Socialstyrelsens och Läkemedelsverkets nya föreskrifter. Just nu ser gruppen över vilka myndighetskrav det finns på arkiveringstider. Gruppen har teamsmöten c:a en timma varannan vecka, där vi hjälps åt med att föra arbetet framåt.

0 Comment(s)

Arbetar du på blodcentral? Är du intresserad av att påverka din vardag? Då är detta en chans för dig! Vi som skriver handbokens kapitel om blodkomponenter söker en medförfattare. Vi vill gärna arbeta tillsammans med dig som arbetar med blodkomponentframställning, oavsett om du är BMA eller har annan utbildning. Förutom arbete med blodkomponenter får du gärna ha erfarenhet av att skriva anvisningar eller kvalitetsarbete, men det är inte ett krav.

Hör av dig till hanna-stina.martinsson-ahlzen@regionstockholm.se

0 Comment(s)

Databasen ISBT 128 koder i Sverige har utökats med ytterligare komponentkoder för plasma från aferes, från plasmagivare som haft covid-19 tidigare och därefter vaccinerats mot covid-19. Dessa givare har visat sig ha ett mycket högt innehåll av antikroppar, och för att skilja ut konvalescentplasma från dessa givare skapades nationella koder april 2021.

Dessa koder är ett komplement till tidigare publicerade koder för konvalescentplasma, se Nyhetsbrev 29 och Nyhetsbrev 32.

0 Comment(s)

Nationell statistik 2020

Nu publicerar vi ”Blodverksamheten i Sverige 2020”, dvs den nationella statistiken. (Bilderna finns som PPT- presentation, som du kan beställa från undertecknad)

Vi tackar alla uppgiftslämnare för deras hårda arbete med att ta fram uppgifter och vid behov komplettera eller korrigera data.

Kortfattat, under den senaste 5-årsperioden har

Sidor

Sidan uppdaterad