Nyheter

0 Comment(s)

Under hösten 2015 och våren 2016 genomförde Blodregistergruppen sammanlagt tre förstudier för att undersöka möjligheten att extrahera data ur patientjournalsystemen (inklusive blod och lab) för att uppfylla behovet av uppgifter för ett kvalitetsregister blod från givare till patient. Medel för arbetet ställdes till förfogande av SweBA. Extraktionerna gjordes manuellt. Ett studiebesök gjordes även till Rigshopsitalet som har ett transfusionsregister för arbetet med Patient Blood Management.

0 Comment(s)

V.g. se bifogad presentation från senaste EBA Board meeting i Frankfurt 6-7/10 2016. Den bygger på en enkät till EBA:s medlemsländer våren 2016 om granulocytgivning/-transfusion. Samtliga EBA:s medlemsländer var representerade på mötet.  Efter presentationen ´ursäktade sig´ Frankrikes representant med att man där aldrig sprutat sina aferes-granulocytgivare med G-CSF, samt att man nu tagit beslut om att endast framställa granulocyter för transfusion via poolade lättcellsskikt (buffycoats).

0 Comment(s)

Databasen ISBT 128 koder i Sverige har utökats med nya svenska koder för poolade trombocyter förvarade i suspensionsmedium PAS-E, avsedda för framställning av s k ”dubbeldostrombocyter” som patogeninaktiveras, eller bestrålas, och därefter delas upp i två transfusionsdoser.

0 Comment(s)

ICCBBA meddelar att den särskilda egenskapen SM3 ”ej mobiliserad” tas bort ur kodsträngar för hematopoetiska stamceller (inleds med bokstaven S).
Komponentkoden kommer att vara oförändrad, men kodsträngen ändrad för de koder som tidigare innehöll den särskilda egenskapen SM3.

Ändringen är föranledd av ett principbeslut att endast beskriva de förändringar en komponent genomgått, och inte vad som inte gjorts. 

Förändringen gäller fr om maj 2016 i ICCBBAs databas.

Sidor

Sidan uppdaterad