Nyheter

0 Comment(s)

Nya koder för granulocyter och serum

Databasen ISBT128 koder i Sverige har utökats under december 2012 med nya komponentkoder, dels för granulocyter, dels för serum att användas vid framställning av celler och vävnader avsedda för transplantation. Granulocytkoderna är begärda av Nederländerna och publicerades i ICCBBAs databas i april 2012. Serumkoderna har begärts från Uppsala Akademiska sjukhus, och är nationella koder, dvs. används endast i Sverige. 

Sidor

Sidan uppdaterad