Remiss Transfusionskomplikationer, Handbok för blodverksamhet

0 Comment(s)

Ett första delområde inom Handbokens nya avsnitt Klinisk användning av blodkomponenter finns nu på remiss; ”Transfusionskomplikationer” med tabell Transfusionsreaktioner (länkar).

Tanken är att de titlar som ligger under Klinisk användning, (senare kommer ”PBM-att ge erytrocyttransfusioner på rätt indikation”, ”Transfusion vid stor blödning”, ”Indikationer för specialkomponenter”, Blodförsörjning i kris och katastrof), är riktat till Transfusionsmedicin och ska vara ett praktiskt stöd för hantering och vid information till kliniker. Syftet är att ge rekommendationer och harmonisera rutiner nationellt.

Det första delområdet ”Transfusionskomplikationer” har en del överlappning mot Hemovigilans, Immunhematologi-utredning av transfusionsreaktioner och smittöverföring - där det är dubbelt väljer vi att referera och ska länka till resp. område. Vi tar tacksamt emot synpunkter, i första hand till Norbert Lubenow norbert.lubenow@akademiska.se, senast 1 maj.

Sidan uppdaterad 2021-03-22 18:28