Nya koder för "HLA-strippade" trombocyter

0 Comment(s)
Bifogad fil: 

Databasen ISBT 128 koder i Sverige har utökats med nya komponentkoder för patogeninaktiverade trombocyter från poolade lättcellskoncentrat som syrabehandlats för att reducera mängden HLA-antigen, s k HLA-”strippade trombocyter”. Användningsområde är behandling av trombocytrefraktära patienter som ej kan försörjas med HLA-matchade trombocyter, initialt inom ramen för en studie.

Sidan uppdaterad 2019-01-17 18:33