Nationell statistik 2020

0 Comment(s)

Nu publicerar vi ”Blodverksamheten i Sverige 2020”, dvs den nationella statistiken. (Bilderna finns som PPT- presentation, som du kan beställa från undertecknad)

Vi tackar alla uppgiftslämnare för deras hårda arbete med att ta fram uppgifter och vid behov komplettera eller korrigera data.

Kortfattat, under den senaste 5-årsperioden har

  • antalet aktiva givare sjunkit med ca 11 %.
  • antalet nyanmälda personer har minskat med 3%
  • antalet helblodsgivningar har sjunkit med ca 19 %, antalet plasmafereser med 25 % och antalet trombocytafereser minskat med 9%
  • antalet erytrocytransfusioner har fortsatt minska även så plasmatransfusionerna. Antalet trombocyttransfusioner kvarstår i stort oförändrat.
  • mängden plasma som levereras till läkemedelsframställning minskar fortfarande     

Även detta år publiceras rapporten ca en månad senare än planerat. Det är och förblir svårt för uppgiftslämnarna att få fram data i tid. I år har några blodverksamheter dessutom rapporterat svårigheter med att få tillgång till vissa statistikmoduler i ProSang. I de nya föreskrifterna från Socialstyrelsen och Läkemedelsverket krävs rapporterna in senast 15 mars. Så då måste alla nu planera för snabbare uppgiftslämning.

Det saknas alltså vissa uppgifter för några blodverksamheter. Vår trogna läsare har skarpa ögon och brukar påpeka fel och brister i rapporten. Så vi hoppas att kunna publicera en uppdaterad, komplett och korrekt rapport i höst. Senaste rapporterna finns tillgängliga även via sweba.se.

Välkomna med synpunkter till marja-kaisa.auvinen@akademiska.se

Med vänlig hälsning

Marja-Kaisa Auvinen

Sammankallande , Arbetsgruppen för statistik

Sidan uppdaterad 2021-05-20 10:52