Kartläggning blodverksamheten 2020

0 Comment(s)

Den 18 januari startade statistikinsamlingen för år 2020. Insamlingsperioden hoppas vara avslutad 26 februari och rapporten klar för publicering den 24 april. Statistikgruppen vill genomföra en bench-marking före publiceringen - men det hänger på att det inte blir någon stor försening i inlämningen.  Insamlingsformulär, mallar, följebrev och förteckningen över uppgiftlämnare finns nu i arbetsgruppens mapp under Dokument.

Sidan uppdaterad 2021-02-05 13:01