Global Registration Identifier for Donors

0 Comment(s)
Bifogad fil: 

World Marrow association (WMDA) har i samarbete med International Commonality in Blood Bank Automation (ICCBBA) utveckat ett globalt register för identifiering av donatorer, för att förbättra spårbarhet och minska risken för förväxling. Fr om 2020-12-15 ska alla stamcellsdonatorer i register märkas med en kod för att säkerställa identiteten globalt.

Sidan uppdaterad 2021-02-24 16:33