Information om ISBT128-kodsystemet

Komponentkoder enligt svensk tillämpning av ID- och märkningssystemet ISBT128

Det internationella systemet ISBT128 utvecklades först för identifiering och märkning av blodkomponenter och något senare började det användas även för celler och vävnader. Systemet tillåter robust och stabil registrering och arkivering av bl.a. de uppgifter som krävs för spårbarhet donator-komponent-mottagare enligt EU-direktiven för blod och blodkomponenter och för vävnader och celler. I Sverige används ISBT128 för blodkomponenter sedan 2001, för hematopoetiska stamceller sedan 2006 och för vävnader sedan 2010.
Systemet förvaltas av ICCBBA (International Council for Commonality in Blood Banking Associations), se www.iccbba.org

En fullständig komponentkod består av åtta tecken. Komponentkodens fem första tecken kopplas i en databas till uppgifter bl.a. om dess innehåll, framställning och förvaring. Tecknet i den sjätte positionen anger typ av tappning eller donation och tecknen i position sju och åtta används vid delning (”split”) av komponenter. Tappningsnummer tillsammans med komponentkod ger varje enskild blodenhet en unik identitet, som under de närmaste 100 åren inte kan upprepas någonstans i världen.

Internationella och nationella databaser och förteckningar över komponentkoder innehåller endast komponentkodernas fem första tecken. Med komponentkod avses därför ofta endast de fem första tecknen i koden. Tecknen i position 6-8 skall anges enligt fastställd internationell standard.
Siffrorna i komponentkoden har inget logiskt samband med komponentens innehåll. I ICCBBA:s databas är varje komponentkod kopplad till en kodsträng, som består av två eller flera koder, som tillsammans beskriver komponentens innehåll, framställning, förvaring, m.m. Dessa koder delas in i huvudtyperna Komponentklass och modifierare, Kärnegenskaper och Särskilda egenskaper.
 

Internationella komponentkoder

Komponentkoder som börjar med bokstaven E, M, N, P, R, S, T, V, W resp. X är internationella koder för blodkomponenter, bröstmjölk, organ, regenererad vävnad, könsceller, komponenter för cellterapi (t.ex. HSC-komponenter), vävnader, ögonvävnader, fekal mikrobiota resp. övriga blodkomponenter (bl a solvent-detergentbehandlade plasmaprodukter) fastställda och registrerade av ICCBBA.

Nya komponentkoder läggs som regel in i nummerordning vartefter önskemål om nya koder kommer in. Arbetsgruppen bedömer om nya komponentkoder behövs i Sverige och kan hos ICCBBA ansöka om registrering av nya komponentkoder i den internationella databasen. Arbetsgruppen kan också ansöka om nya koder för komponentklass-modifierare (= komponentnamn), kärnegenskaper och särskilda egenskaper.

Nationella och lokala komponentkoder

Komponentkoder som börjar med bokstaven D är nationella koder för blodkomponenter, avsedda att användas för komponenter som endast används nationellt. Arbetsgruppen definierar, fastställer och registrerar D-komponentkoder. Exempel på nationella komponentkoder är dels komponenter med begränsad användning, dels komponenter för vilka internationella koder ännu inte har erhållits, dels blodkomponenter för blodutbyte och intrauterin transfusion, där det tills vidare endast finns nationellt definierade koder för särskilda egenskaper.

För speciella blodkomponenter, som endast används lokalt under t.ex. en utprövningsperiod, får lokala komponentkoder användas. Dessa inleds med bokstaven A för blod-komponenter.  A- komponentkoder fastställs lokalt, och är avsedda enbart för användning inom samma organisation, vilket innebär att de inte får distribueras till en annan organisation.

Begäran om kod för ny blodkomponent, cell-eller vävnadsprodukt

Om en användare behöver en komponentkod, som inte finns upptagen i förteckningen Svenska koder, bör användaren ansöka om en lämplig komponentkod hos sammankallande i Arbetsgruppen för samordning av ISBT128 komponentkoder i Sverige. Om det är en ny komponent/produkt, vars egenskaper inte tidigare är kända, bör protokoll från validering  bifogas ansökan.
Frågor rörande komponentkodssystemet besvaras av Arbetsgruppen.

Utförligare information finns i Handbok för blodverksamhet.

 

 

Sidan uppdaterad 2021-04-11 22:29