Swedish Blood Alliance

Svenska Blodalliansen (Swedish Blood Alliance), SweBA, bildades vid ett konstituerande möte på Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm den 1 september 2004. Alliansen är en ideell förening och skall verka för ett organisatoriskt och driftsmässigt samarbete mellan blodcentralerna i Sverige .

Föreningen blev invald i EBA (European Blood Alliance) i oktober 2004 och skall inom EBA representera och bevaka svenska intressen. Föreningen skall också medverka till nationell enighet vid representation i internationella organisationer och svara för att information från internationella möten sprids till blodverksamheten i Sverige. SweBA skall bistå i frågor som rör samarbetet inom den europeiska gemenskapen och sprida information rörande detta samarbete.

Som juridisk person kan SweBA bl a administrera gemensamma projekt, särskilt IT-projekt där det krävs en systemägare. Detta gäller t ex databasen för svenska ISBT 128 koder och systemet Samverkande Blodsystem (SBS) som driftsattes årskiftet 2007/2008. Från och med 2018 ingår även insamling och sammanställning av nationella statistiken "Blodverksamheten i Sverige: Omfattning, kvalitet och säkerhet".

 

 

Sidan uppdaterad 2018-04-26 14:57